તારા વિના

તારા વિના હે સખી કેવું મારૂં જીવન હશે
સળગતા રણની વચ્ચે તરસ્યુ એક હરણ હશે
સદા બહાર વસંતમાં પર્ણો ખેરવતું વન હશે
કે શબ્દોના તાલમેલ વિનાનુ નિરસ કવન હશે
કોરમના સંગાથ વિનાનો શુષ્ક પવન હશે
અથવા ખંડેરમાં ફેરવાયેલ અનામી ભવન હશે
બહારથી ઠરેલ, ભીતરથી જલતી અગન હશે
ચોક્કસ ધરતીની રહેમ નજર તરસતુ ગગન હશે

8 thoughts on “તારા વિના

 1. તારા વિના હે સખી કેવું મારૂં જીવન હશે
  સળગતા રણની વચ્ચે તરસ્યુ એક હરણ હશે

 2. hi

  mane tmari aa rchana bahu j gami,
  mare tmane kaik puchhvu chhe,

  Mari pan ketlik rachnao potani lakheli chhe mare tmara blog par mukvi chhe jo tmari sammti hoy to….?

  kv rite mukvi te mane jnavav vinti

  Please sir………!

  hemant ( ansh )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *