એ આવે છે

યુગો પછી જોવા મળશે ચિર-પરિચિત ચહેરો
સંભાળજે ઓ દિલ મારા! એ આવે છે.
ગંભીરતા તો એને લગીરેય ગમતી નથી
બની જા ઓ દિલ આવારા! એ આવે છે.
ઝરણ બની ફૂટી નિકળશે સમય-શીલા પરથી
નદી, સંકોચી લે ધારા! એ આવે છે.
પૂનમની રાત છે અને ચંદ્ર નથી ઊગ્યો?
ચિંતા ન કરો સિતારા! એ આવે છે.
ક્ષણ માટે આવશે ક્ષણમાં ચાલી જશે
થંભી જાઓ પલકારા! એ આવે છે.
પદરવ સાંભળતી વખતે ખલેલ ન જોઇએ કોઇ
બંધ થઇ જા ધબકારા! એ આવે છે.

10 thoughts on “એ આવે છે

 1. it is the best.
  how do you write so true , so tuchy in all your poem.
  i truly admire your every poem and this one is the best. please write some more.
  our interest is same.

 2. એ…………ભલે આવે બાપ્પુ !!……ધબકારો બંધ ……….
  લાઇન કિલિયર હૈ ભાઈ !

 3. પદરવ સાંભળતી વખતે ખલેલ ન જોઇએ કોઇ
  બંધ થઇ જા ધબકારા! એ આવે છે.

  Excellent …. Thank you for writing so true feelings. Keep up.

 4. Pingback: વિશાલ મોણપરા : ગુજરાતી નેટજગતનું ગૌરવ. « વેબગુર્જરી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *