ચાહુ છુ તને

અણધાર્યા રચાતા તારામૈત્રકના સમ, ચાહુ છુ તને
ગગન પર મીટ માંડતા ચાતકના સમ, ચાહુ છુ તને
છૂપાવી દઇશ તને આ ગઝલોની આડમાં
ગુલાબની રક્ષા કરતાં કંટકના સમ, ચાહુ છુ તને
આકાશે ઝબૂકતી વીજના સમ, ચાહુ છુ તને
રઢીયાળી અષાઢી બીજના સમ, ચાહુ છુ તને
મળવાનો વાયદો કરે અને ન આવે તુ
ઇંતજાર કરતા ચઢતી ખીજના સમ, ચાહુ છુ તને

8 thoughts on “ચાહુ છુ તને

 1. Tamara pyar ma koi no dhimo swas chale chhe,
  ne lagnio na vamal ma kyak viswas chale chhe.

  hu pan janu chhu ne tu e pan jane chhe aa bhasa,
  k be aankho ne gami jay aetlo samvad chale chhe.

  Avinash panchal, Godhra
  (Darpan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *