માંગે છે

ફક્ત બે-ચાર ટુકડા થયા છે થોડી દવા માંગે છે
એક દિલ પ્રેમ ચિનગારી ભડકાવવા હવા માંગે છે.
માત્ર હું અને તું જ, ન હોય કોઇ ચહલપહલ બીજી
એક અજનબી રાત, શમણાં પણ કેવા માંગે છે.
ભલે અંધકાર હો મારા જીવનની હરેક પળમાં
આ દિલ સખી! તારી રાહમાં લાખો દીવા માંગે છે.
મારા શબ્દો પર ભરોસો ન હોય તો પૂછ ઇશ્વરને
આ હોઠ હર પળ તારા માટે જ દુવા માંગે છે.
મારુ જીવન કદાચ તને નહી લાવી મારી પાસે
દગાબાજ શ્વાસો જો! મારા મરણની અફવા માંગે છે.
અમે તો છીએ વિસરાઇ ગયેલી કથની નાની
મારા મરશીયા તારા જીવનના ગીત નવા માંગે છે.

6 thoughts on “માંગે છે

 1. Vishal…
  One can enjoy poetry…i can understand the pain.
  Pain which is the driving force for your creations…

 2. સિતારા ચાંદની સાથે સુહાની રાત આવે છે
  ઘણી વેળા રૂપાળું રૂપ લઈ આઘાત આવે છે
  સજાવી દો હ્યદયના મહેલને આંસુનાં તોરણથી
  અનેરી શાનથી અહીં દર્દની બારાત આવે છે

  hitumagic4me@gmail.com

  helllo (91) 9324096624

 3. Vishal pahela hu tamne ‘Gujarati Typepad’ vala tarike j olakhato hato , pan aaje jyare tamri thodi kavitao vachi tyare lagyu k yaar sakhkhat !!

  Mane pan antaynu pras besadeli kavitao lakhavno shokh chhe , kavitano arth aapoap pachhi nikale chhe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *