મનોમંથન

ડાબા હાથથી
પીઠ પાછળ લટકતો
સાડીનો પાલવ સરખો કરતી
અને
જમણા હાથથી
ડાબી વાળની લટને પાછળ સરકાવતી
યુવતિને જોઇને
મને તારી યાદ કેમ આવી જાય છે?

11 thoughts on “મનોમંથન

 1. કારણ કે

  જીવનનો સાથ નીભાવવાના
  ભ્રમમાં
  દરેક ફિકરને
  ધુમાડામાં ઉડાવતા
  યુવકને જોઇને
  મને તારી યાદ આવી જાય છે.

 2. Have vadhare to shun kahu..

  tari kavita vanchi ne …kyarey nathi joi chhata pan mane kahona ni sadi ma kalpna aavi gai !!!!!!!

 3. કારણ કે

  જીવનનો સાથ નીભાવવાના
  ભ્રમમાં
  દરેક ફિકરને
  ધુમાડામાં ઉડાવતા
  યુવકને જોઇને
  મને તારી યાદ આવી જાય છે.

 4. hye this is abhay here
  ur website is toooooo much goood

  i want to sugest that if it can be possible then
  u have to put gujarati marriage poem also

 5. he vishal this is chirag here .
  are ganda tu aatalo moto kavi bani gayo
  tane yaad chhe aapane nanpan ma sathe ramata hata and hu vandaro jova mate radato hato and tu mane taro photo bataveene manavato hato
  hay i m joking ok best o;f luck bye have agood day

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *