મુશ્કેલ છે

તારા વિના એક ક્ષણ પણ જીવવું મુશ્કેલ છે
ન જો હોય સાથ અંતિમ પળમાં, મરવું મુશ્કેલ છે
પળભરનો વિયોગ તારો કરી ન શકું સહન
રૂંધાય છે મન મારું શ્વસવું મુશ્કેલ છે
ભલે તુ એક જ કહે નિર્ણય છે મારો સાચો
છો ને દુનિયા દુશ્મન થતી, ડગવું મુશ્કેલ છે
તારુ જો હોય પીઠબળ તો છું હું વિંધ્યાચળ
છો ને સમયની ઠોકર વાગતી, ખસવું મુશ્કેલ છે

Author: Vishal Monpara

Vishal Monpara is a full stack Solution Developer/Architect with 12 years of experience primarily using Microsoft stack. He is currently working in Retail industry and moving 1's and 0's from geographically dispersed hard disks to geographically dispersed user's mind leveraging geographically dispersed team members.

3 thoughts on “મુશ્કેલ છે”

 1. dear vishal….
  tamaara shabdo ni jugalbandhi maaraa
  jivanma parovayeli cha…..execellent,good,best….
  shabdo badha vammana laage cha……
  no words for all……keep it up….thanks…
  first time by luck i open your poems and
  realy no words for this……juvani yaad aavi gai…

 2. this poem is wonderfull ! i like it ! i add my one
  hope u like it.

  કેટ્લાય જામ ઢોળાઈ ગયા ને નશા નૂ કૉઇ નામ નથી
  બતાવી જા તારૉ એ ચહેરૉ આ જામો નુ કૉઇ કામ નથી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *