સાંભરે છે તુ

કોયલ ટહુકે અને સાંભરે છે તુ
ફૂલો મહેકે અને સાંભરે છે તુ
શ્રાવણની હાથતાળી રમતી
વીજળી ઝબૂકે અને સાંભરે છે તુ
લીલીછમ ઘટાનો પાલવ ઓઢીને
આવે વસંત અને સાંભરે છે તુ
તને ભુલવા કરું છુ હું
પ્રયત્નો અનંત અને સાંભરે છે તુ

Author: Vishal Monpara

Vishal Monpara is a full stack Solution Developer/Architect with 12 years of experience primarily using Microsoft stack. He is currently working in Retail industry and moving 1's and 0's from geographically dispersed hard disks to geographically dispersed user's mind leveraging geographically dispersed team members.

1 thought on “સાંભરે છે તુ”

  1. door rahine pan mane pase rahevani aadat chhe,
    amne yaad bani ne aakho mathi vahevani aadat chhe,
    ame pase na hova chhata pase j lagisu
    amne ahesas banine rahevani aadat chhe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *