મના

મદમસ્ત એવી લચકતી ચાલ ચાલના
કેટલાયે મુસાફરોની મંઝિલ બની જઇશ
સંભાળીને રાખ તારા કાજળભર્યા નયન
બેફામ વરસના, કાતિલ બની જઇશ
આ રીતે ઝુલ્ફોને હાથોથી પસવારના
કેટલાયે શાયરોની ગઝલ બની જઇશ
આટલું ધ્યાન દઇને ગઝલ વાંચના
વિશાલના પ્રેમમાં પાગલ બની જઇશ

Author: Vishal Monpara

Vishal Monpara is a full stack Solution Developer/Architect with 12 years of experience primarily using Microsoft stack. He is currently working in Retail industry and moving 1's and 0's from geographically dispersed hard disks to geographically dispersed user's mind leveraging geographically dispersed team members.

3 thoughts on “મના”

 1. vishalbhai khubaj sarase lakhi che
  નજર છે આપની નજર નથી ઍ જામનો પ્યાલો

  નજરમા આપની નંશો સરાબ થી લાખ ગુણૉ છે

  ચહેરો છે આપનો ચહેરો નથી ઍ ચાદ જેવો

  ચાદમાં તો ડાઘ છે હુ ડાઘવાલો નહી કહુ હુ.

  ચહેરો છે આપનો કોઈ સ્વપ્નાની સુંદરી જેવો.

  ધરતીકંપની જેમ તે દીલને હચમચાવી નાખે.

  ભરત સુચક

 2. Dear vishal

  please written this kind of peom everytime bcz we have forget our language very quickly.

  with regards,

  payas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *